27 jún

Pravidlo tretín vo Photoshope – Návod

Pravidlo tretín pravdepodobne patrí medzi prvé, ktoré sa fotograf naučí. Určite ste ho využili už aj vy. Vedeli ste, že vo Photoshope si viete nastaviť mriežku na obrázku podľa tohto pravidla? 

Nie, nie tú pri orezávaní fotky. Tá sa zobrazí automaticky. Ale počas celej práce s fotkou môžete mať mriežku na očiach.

1. Otvorte si „Preferencies“ (CTRL+K)

2. Prejdite na záložku „Guides, Grids & Slices“

3. V časti „Grid“ nastavte: Gridline Every: 100%; Subdivisions: 3.
Farba a štýl čiary je na vás. Na som na ukážku zvolil červenú farbu čiary.

A takto vyzerá vo výsledku.